Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2018

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

27.07.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje šablony nelékařských vzdělávacích programů pro rok 2018 k vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů.

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2018

12.04.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

Seznam žádostí o dotaci vyloučených pro formální nedostatky

04.04.2018

Ministerstvo zdravotnictví ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 96/2004 Sb uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v Metodice RMN 2018.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa