Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2016

Kategorie

Průběžná zpráva za rok 2016, Závěrečná zpráva

13.12.2016

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

21.07.2016

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Informace k výběrovému řízení - RM 2016

01.07.2016

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na RM, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb.

Celý článek

Vypořádání námitek RM 2016 – LÉKAŘSKÉ OBORY

27.04.2016

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádostí pro formální nedostatky - Lékařské obory 2016.

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2016

04.04.2016

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2016

Celý článek

Aktualizace 1. 12. 2016 - Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2016 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

17.12.2015

Aktualizace 1. 12. 2016 - Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2016.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa