Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Rezidenční místa 2015

Formulář průběžné a závěrečné zprávy za rok 2015

15.01.2016

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech průběžné a závěrečné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2015

15.01.2016

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 52/2008 Sb.“).

Celý článek

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

09.11.2015

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“.

Celý článek

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015

15.09.2015

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

Celý článek

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

19.08.2015

Šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů a finanční plán specializačního vzdělávání.

Celý článek

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

17.08.2015

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2015 – nelékařské zdravotnické obory

24.07.2015

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

Celý článek

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

30.06.2015

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

Celý článek

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015

30.06.2015

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015 - nelékařské zdravotnické obory

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

30.04.2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

1 2 

Anketa

Nechali jste se letos očkovat proti sezónní chřipce ?

  1. ANO (200)bar-anketa.png
  2. NE (463)bar-anketa.png