Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2015

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015

30.06.2015

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015 - nelékařské zdravotnické obory

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

30.04.2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

03.04.2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2015 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015 – nelékařské zdravotnické obory

09.01.2015

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 Sb. metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2015

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa