Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Rezidenční místa 2014

Kategorie

Průběžná zpráva za rok 2014, Závěrečná zpráva - Rezidenční místa (RM)

23.12.2014

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

22.12.2014

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

Celý článek

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

15.07.2014

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Informace k výběrovému řízení (Rezidenční místa)

30.06.2014

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo.

Celý článek

Nepřehlédněte - novým administrátorem se stal IPVZ

03.04.2014

S datem 31. 3. 2014 ukončil činnost administrátor rezidenčních míst Global Health Service (GHS). Veškerou agendu převzal Insitut postgraduálního vzdělávání zdravotníků (IPVZ).

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 - LÉKAŘSKÉ OBORY

04.04.2014

Seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2014 dle zákona č. 95/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

Celý článek

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

03.03.2014

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa“.

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2014 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

13.02.2014

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2014. Počet vypsaných rezidenčních míst na podporované obory a stanovený objem finančních prostředků bude zveřejněn po schválení státního rozpočtu na rok 2014.

Celý článek

Anketa

Nechali jste se letos očkovat proti sezónní chřipce ?

  1. ANO (205)bar-anketa.png
  2. NE (471)bar-anketa.png