Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2011

Kategorie

Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2011, Závěrečná zpráva

02.01.2012

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2011

30.12.2011

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VZV MZ.

Celý článek

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

28.07.2011

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2011 pro nelékaře.

Celý článek

DŮLEŽITÉ: Způsob jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

28.07.2011

Zdravotnické zařízení s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2011

11.07.2011

Informace k přihlášce do výběrového řízení na rezidenční místo v roce 2011

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa