Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Programy reprodukce majetku 2016 - 2020

Programy reprodukce majetku 2016 - 2020

08.03.2016

Programové financování 2016 - 2020

Celý článek

135 060 Program podpory a ochrany veřejného zdraví

27.11.2017

Programové financování 2017 - 2021

Celý článek

135 090 Strategické investice přímo řízených organizací MZ

19.01.2017

135 090 Strategické investice přímo řízených organizací MZ

Celý článek

135 100 Podpora hospicové paliativní péče v ČR

06.10.2016

Programové financování 2016 - 2020

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa