Odborník | Zdravotník

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

 

Ministerstvo zdravotnictví na pokyn Ministerstva průmyslu a obchodu (gestora programu) tímto oznamuje, že Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR a s tím spojených opatření JE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ POZASTAVENO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.

 

Přijímat žádosti není možné z důvodu pozastavení přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR.

U již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachováno.

Žadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu po skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni.

 

Kontaktní osoby:

  • Informace pro nelékařská zdravotnická povolání poskytuje:

    Ing. Bc. Kateřina Přibylová,  e-mail: katerina.pribylova@mzcr.cz, telefon: 543 559 553

    Ing. Miroslava Mudrlová, e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz, telefon: 543 559 557

  • Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

           Mgr. Táňa Gorská, e-mail: tana.gorska@mzcr.cz, telefon: 224 972 968

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.08.2019

Poslední úprava: 16.03.2020, 10:35