Odborník | Zdravotník

Přiznávání specializované a odborné způsobilosti

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa