Odborník | Zdravotník

Přístrojová komise 27.6.2018

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa