Odborník | Zdravotník

Práce v EU

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v členských státech EU a Švýcarské konfederaci

01.03.2011

Je určeno pro lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který má zájem vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v jiném členském státě EU.

Celý článek

Vzory žádostí

22.02.2008

Vzory žádostí podle ustanovení § 42

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa