Odborník | Zdravotník

Práce v ČR

Jak lze získat specializovanou způsobilost?

14.12.2011

Specializovanou způsobilost lze získat: 1) úspěšným vykonáním atestační zkoušky (dle §§ 19 - 21 zákona č. 95/2004Sb.), 2) podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., 3) podle Čl. II zákona č. 346/2011 Sb.

Celý článek

ŽÁDOST o vydání Certifikátu o absolvování základního kmene podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

21.06.2011

Certifikát o absolvování základního kmene podle §4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Celý článek

Co je nutné doložit?

01.09.2010

Žádosti a doklady nutné k posouzení splnění podmínek k získání specializované způsobilosti v příslušném oboru.

Celý článek

Co je specializovaná způsobilost?

22.02.2008

Podle ustanovení § 5 odst. 1, (resp. § 8 odst. 1, resp. § 11 odst. 1) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, lze spec

Celý článek

Tabulky přehledu praxe a výkonů

22.02.2008

Uvedené soubory ke stažení jsou pouze dodatky ke specializačnímu indexu a logbooku.

Celý článek

Vzory žádostí

22.02.2008

Vzory žádostí podle ustanovení § 7, § 11, § 44 a § 44 odst. 7

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa