Odborník | Zdravotník

Postup sepsání žádostí

Žádost je možné sepsat buď vlastní nebo využít některý z našich vzorů, které naleznete v příloze. V případě podání vlastní žádosti musí být vždy uveden důvod podání žádosti, kontakt na žadatele a dotčené území (parcelní číslo, katastrální území). Vlastní žádost o závazné stanovisko ke geologickým pracím musí rovněž obsahovat datum narození/IČO žadatele a při zastupování na základě plné moci i investora.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.08.2010

Poslední úprava: 17.10.2018, 14:56