Odborník | Zdravotník

Porodní asistence

Dokumenty Světové zdravotnické organizace k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví

30.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví připravilo český překlad částí dokumentů WHO Doporučení k péči během porodu pro pozitivní porodní zkušenost a Doporučení k předporodní péči.

Celý článek

Kdo je porodní asistentka a jak se stát porodní asistentkou?

14.05.2014

Definice a činnosti porodní asistentky, příprava na výkon povolání, video ukázky.

Celý článek

Dokumenty Mezinárodní konfederace porodních asistentek

15.05.2014

Mezinárodní definice porodní asistentky, globální standardy pro vzdělávání porodních asistentek 2010.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa