Odborník | Zdravotník

Podpora SV lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

22.12.2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora specializačního vzdělávání lékařů - absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa