Odborník | Zdravotník

Pilotní projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“

 

Ministerstvo zdravotnictví v případě zdravotnických profesí a Ministerstvo průmyslu a obchodu v případě ostatních profesí přijímají žádosti o zařazení do Pilotního projektu "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie".

Roční kvóta činní 500 obsaditelných míst pro žadatele z Ukrajiny a 500 obsaditelných míst pro žadatele z Nového Dillí. Projekt umožňuje rychlejší zacházení při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké, respektive modré karty na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině a Indii, a to tak, že žadatel je aktivně osloven ze strany ZÚ, pokud je jeho budoucí zaměstnavatel zařazen do projektu. Realizace projektu je zajištěna plně v souladu s platnými právními předpisy. Přijaté žádosti o zaměstnanecké a modré karty se následně vyřizují v zákonem stanovených lhůtách a v souladu se všemi zákonnými požadavky.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministerstvo průmyslu a obchodu v případě nezdravotnických zařízení/profesí) je v souladu s projektem pověřeno přijímáním žádostí o zařazení do projektu, stejně jako administrací těchto žádostí. V příloze je proto k dispozici plné znění projektu, včetně všech podmínek, které je pro zařazení do projektu nezbytné splnit, formulář žádosti o vydání doporučení podnikatelské reprezentace, seznam nejčastějších otázek a odpovědí týkající se realizace projektu a žádost o zařazení do projektu.

Společnost (poskytovatel zdravotních služeb) se do projektu hlásí již s konkrétním uchazečem ukrajinské nebo indické státní příslušnosti. Do projektu bude zařazen na základě vyhodnocení žádosti Ministerstvem zdravotnictví. V případě splnění stanovených podmínek vydá Ministerstvo zdravotnictví zaměstnavateli potvrzení o zařazení do projektu a informuje spolugestory - MPO, MZV, MV a MPSV o zařazení do projektu. Po zařazení do projektu je uchazeč o zaměstnání (zdravotnický pracovník) osloven ze strany ZÚ v Kyjevě nebo v Novém Dillí.

Kritéria pro zařazení zaměstnavatele (poskytovatele zdravotnických služeb) a zdravotnického pracovníka do projektu jsou uvedeny v přílohách.

 

Nábor žádostí o zaměstnanecké, resp. modré karty zajišťuje pro uchazeče zařazené do Pilotního projektu Ukrajina a Indie výhradně zastupitelský úřad ČR v Kyjevě a Novém Dillí.

 

Žádost o zařazení do projektu a požadované přílohy se zasílají na email:

projektukrajinazdravotnictvi@mzcr.cz

Formuláře žádosti a dalších příloh, kritéria pro zařazení poskytovatele zdravotnických služeb do projektu a kritéria pro účast ukrajinského nebo indického zdravotnického pracovníka v projektu jsou k dispozici níže.

 

Žádost o zařazení do projektu prosím posílejte v původním formátu Excel.

 

Informace pro nezdravotnická povolání jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/pilotni-projekt-zvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-z-ukrajiny--170394/.

 

Kontaktní osoby:

  • Informace pro nelékařská zdravotnická povolání poskytuje:
  • Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

 

Změna formuláře žádosti o zařazení do Projektu Ukrajina a Indie

 

V rámci zajištění jednotného přístupu v jednotlivých regionálně zaměřených projektech ekonomické migrace a zvýšení efektivity vyřizování žádostí byl od 20. června 2019 nahrazen dosavadní formulář k žádosti o zařazení do Pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajina a Indie novým formulářem v podobě excelové tabulky.

Žádost o zařazení do projektu prosím posílejte v původním formátu Excel.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.09.2017

Poslední úprava: 21.06.2019, 14:39