Odborník | Zdravotník

Pilotní projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“

Projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ byl ke dni 1.9.2019 nahrazen Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Veškeré informace k tomuto programu jsou dostupné na adrese: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec_4041_3.html   

Rozdíl mezi Pilotním projektem: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (tzv. Projekt Ukrajina a Indie) a novým Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec není téměř žádný. Princip je v podstatě shodný, avšak nově se bude jednat o program ve smyslu zákona o pobytu cizinců, což v praxi znamená možnost poskytnutí některých výhod pro žadatele o zaměstnaneckou kartu, kteří využijí Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“). Program vznikl transformací z Projektu Ukrajina a Indie, která byla provedena v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců.

Zaměstnavatelé, kteří byli zařazeni ke dni zahájení realizace nových vládních programů ekonomické migrace do „Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ jsou od tohoto dne považováni za účastníky Programu.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.09.2017

Poslední úprava: 03.09.2019, 10:48