Odborník | Zdravotník

Oznámení

Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2009

23.06.2010

Ministerstvo zveřejňuje zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2009 podle Přílohy 1, bod 5.2.5. vyhlášky č. 143/2008 Sb. o lidské krvi.

Celý článek

Poradní sbor MZ pro léčivé rostliny ČR

03.12.2004

Ústřední poradní sbor Ministerstva zdravotnictví pro léčivé rostliny (ÚPSLR) a jeho statut byly potvrzeny ministryní zdravotnictví s účinností od 1. 12. 2002. ÚPSLR je poradním orgánem ministerstva pro řešení úkolů souvisejících se zpracováním, distribucí a využitím léčivých rostlin. Členství v ÚPSLR je výběrové a čestné. Počátky činnosti ÚPSLR sahají až do roku 1922, kdy Nařízením vlády Republiky Československé č. 66 z 23. února 1922 byla zřízena Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin při tehdejším Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Zřízení tohoto orgánu bylo motivováno vznikem obdobných institucí v sousedních státech a snahou podílet se aktivně na spolupráci v oblasti sběru, pěstování léčivých rostlin i na mezinárodním fóru.

Celý článek

Informace pro zdravotnická zařízení o zajištění dostupnosti antidot, jejich nákupu a obměně

15.11.2010

S ohledem na skutečnost, že existuje řada antidot, která nejsou dostupná v běžné lékárenské síti z důvodu jejich neregistrace v ČR, nebo jejich dostupnost je omezena velmi zřídkavou potřebou a cenou, je pořizována každoročně z finančního příspěvku Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) zásoba specifických antidot pro léčbu zejména ojedinělých intoxikací, při jejichž léčbě jsou často používány léčivé přípravky neregistrované v ČR. Antidota jsou centrálně uložena v Toxikologickém informačním středisku (dále jen „TIS“) u Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN Praha“) a ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen „FN Olomouc“)......

Celý článek

1 2 3 4 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa