Odborník | Zdravotník

Oznámení

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2013

05.06.2013

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb, o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2013.

Celý článek

Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2012

19.12.2012

V souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb., Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje formulář pro vyplnění údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2012. (viz. příloha)

Celý článek

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2012

14.06.2012

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb, o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2012.

Celý článek

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2011

10.05.2011

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb, o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2011.

Celý článek

Oznámení o závaznosti textů Evropského lékopisu

14.12.2010

Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) zezávazňuje: rozhodnutím AP-CPH (09) 3 od 1. 1. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, European Pharmacopoeia, 7th Edition, 01/2011, rozhodnutím AP-CPH (10) 2 od 1. 4. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 1. Doplněk European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.1, 04/2011, rozhodnutím AP-CPH (10) 3 od 1. 7. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 2. Doplněk European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.2, 07/2011. a rozhodnutím AP-CPH (10) 4 od 1. 1. 2012 Evropský lékopis, 7. vydání, 3. Doplněk European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.3, 01/2012.

Celý článek

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009

25.06.2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě na základě zmocnění § 11 písm. c) zákona č. 378/2007 Sb, o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2009 (ČL 2009), podle kterého se závazně postupuje od 1. června 2009. Publikováno od 2.2.2009

Celý článek

Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2010

25.06.2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu - Doplňku 2010, podle kterého se závazně postupuje od 1. září 2010. Publikováno od 1.4.2010

Celý článek

Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2009

23.06.2010

Ministerstvo zveřejňuje zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2009 podle Přílohy 1, bod 5.2.5. vyhlášky č. 143/2008 Sb. o lidské krvi.

Celý článek

Poradní sbor MZ pro léčivé rostliny ČR

03.12.2004

Ústřední poradní sbor Ministerstva zdravotnictví pro léčivé rostliny (ÚPSLR) a jeho statut byly potvrzeny ministryní zdravotnictví s účinností od 1. 12. 2002. ÚPSLR je poradním orgánem ministerstva pro řešení úkolů souvisejících se zpracováním, distribucí a využitím léčivých rostlin. Členství v ÚPSLR je výběrové a čestné. Počátky činnosti ÚPSLR sahají až do roku 1922, kdy Nařízením vlády Republiky Československé č. 66 z 23. února 1922 byla zřízena Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin při tehdejším Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Zřízení tohoto orgánu bylo motivováno vznikem obdobných institucí v sousedních státech a snahou podílet se aktivně na spolupráci v oblasti sběru, pěstování léčivých rostlin i na mezinárodním fóru.

Celý článek

1 2 3 4 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa