Odborník | Zdravotník

Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Kategorie

Rozvolnění opatření v souvislosti s covid-19 k 11. 5. 2020

07.05.2020

S ohledem na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 je možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace.

Celý článek

Informace o vypsání mimořádných termínů aprobačních zkoušek

22.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP, stanovilo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání v měsíci květnu a červnu mimořádné termíny aprobačních zkoušek pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Celý článek

Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

09.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. bude akceptovat distanční (e-learningovou) formu výuky, a to za následujících podmínek.

Celý článek

Informace o možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu a omezení výkonu některých agend v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

06.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, by chtělo upozornit adresáty veřejné správy, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa