Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Oblasti lékařského ozáření - Seznamy oprávněných osob

Radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie

10.01.2014

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, pro oblast RADIODIAGNOSTIKA VČETNĚ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE A KARDIOLOGIE, uveřejněný dle § 77 odst.3 z. č. 373/2011 Sb.

Celý článek

Radioterapie

28.02.2014

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, pro oblast RADIOTERAPIE, uveřejněný dle § 77 odst.3 zákona č. 373/2011 Sb.

Celý článek

Nukleární medicína

28.02.2014

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, pro oblast NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA, uveřejněný dle § 77 odst.3 zákona č. 373/2011 Sb.

Celý článek

O ministerstvu

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa