Odborník | Zdravotník

Novinky

Rozvolnění opatření v souvislosti s covid-19 k 11. 5. 2020

07.05.2020

S ohledem na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 je možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace.

Celý článek

Mezinárodní den porodních asistentek - poděkování

05.05.2020

Dnes, 5. května, si u příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek připomínáme význam a důležitost porodních asistentek v péči o zdraví těhotných žen, žen po porodu či v šestinedělí a novorozenců.

Celý článek

Mezinárodní den sester 12. květen

05.05.2020

Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.

Celý článek

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2020

05.05.2020

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené RM.

Celý článek

Informace o změně termínu zasedání akreditační komise pro nelékařská povolání

04.05.2020

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dochází k přesunu červnového termínu zasedání akreditační komise na 15. června 2020. Žádosti o udělení/prodloužení akreditace musí být doručeny na podatelnu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 22. května 2020.

Celý článek

AKTUALIZACE!!! Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

30.04.2020

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří v rámci  dotačního programu Rezidenční místa 2020, získali rezidenční místo pro níže uvedené obory:

Celý článek

Šablony vzdělávacích plánů

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce.

Celý článek

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku  č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Celý článek

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi.

Celý článek

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

30.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává toto rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2020.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa