Odborník | Zdravotník

Návykové látky a prekursory drog

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Inspektorát omamných a psychotropních látek

Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

telefon: +420 224 972 710

fax: +420 224 915 979

e-mail: opl@mzcr.cz

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.04.2007

Poslední úprava: 10.04.2018, 15:28