Odborník | Zdravotník

Národní ošetřovatelské postupy


Ministerstvo zdravotnictví vydává ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, profesních a odborných společností:

  1. Národní ošetřovatelský postup Prevence pádů a postup při zraněních způsobených pády,
  2. Národní ošetřovatelský postup Péče o pacienta s bolestí,
  3. Národní ošetřovatelský postup Katetrizace močového měchýře,
  4. Národní ošetřovatelský postup Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity,
  5. Národní ošetřovatelský postup Role NLZP při zacházení s léčivými přípravky,
  6. Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr,
  7. Národní ošetřovatelský postup Odsávání dýchacích cest,
  8. Národní ošetřovatelský postup Zavedení a péče o periferní žilní katétr.

Záměrem vydání Národních ošetřovatelských postupů (dále jen NOP) je sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice. NOP jsou souborem minimálních doporučení, podle kterých si poskytovatelé zdravotních služeb mohou vytvořit vlastní ošetřovatelské postupy pro zajištění jednotné, kvalitní a bezpečné péče.

NOP upravují problematiku aplikace teoretických znalostí i praktických dovedností v jednotlivých specifických oblastech poskytování zdravotní péče. Byly vybrány oblasti, které navazují na minimální standardy kvality a bezpečí poskytovaných služeb definované vyhláškou č. 102/2012 Sb., hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Poskytovatel zdravotních služeb uvede své místní postupy do souladu s těmito NOP nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (č. 2/2020, 5/2020).

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.02.2020

Poslední úprava: 28.04.2020, 14:08