Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Národní koordinační centrum prevence úrazú, násilí a podpory bezpečnosti pro děti

 

Na základě Zřizovací listiny Fakultní nemocnice v Motole a v souladu s Národním akčním plánem prevence dětských úrazů na léta 2007-2017, schváleným vládou ČR (usnesení č. 926) ze dne 22. 8. 2007 zřídila Fakultní nemocnice v Motole dne 26. května 2011 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (dále jen Národní centrum). Posláním Národního centra je realizace a koordinace preventivních aktivit zaměřených na snížení mortality a morbidity dětí v důsledku zevních příčin, úrazů a násilí.
 
Národní centrum je odborným poradcem pro prevenci úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti. Národní centrum působí jako školící centrum, zajišťuje administrativní činnost spojenou se svojí působností,  zpracovává souhrnné zprávy o své činnosti, poskytuje podklady pro národní hodnotící zprávy, spolupracuje na plnění národních akčních plánů. Spolupracuje s WHO, evropskými strukturami prevence úrazů a poskytuje informace z jednání jejich orgánů. Sleduje poskytování zdravotních služeb v oblasti péče o zraněné, hodnotí jejich kvalitu a navrhuje zlepšení v oblasti péče o zraněné. Národní centrum spolupracuje s níže uvedenými subjekty:
•           Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole - zaměření na epidemiologii a prevenci dětských úrazů;
•           3. LF UK Ústav zdraví dětí a mládeže - zaměření na prevenci násilí na dětech;
•           Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN v Brně - zaměření na problematiku dětských traumat, sběr úrazových dat v rámci Národního registru dětských úrazů a na analýzu těchto dat využitelných pro prevenci i hodnocení efektivity a kvality zdravotní péče.
 
Kontakt pro dotazy:
 
FN MOTOL
NKC při ÚSTAVU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ A PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
V Úvalu 84
Praha 5, 150 06
 
tel.: +420 224 435 943
tel.: +420 224 435 861
 
e-mail: veronika.benesova@lfmotol.cuni.cz.
e-mail: nkc-prevenceurazu@lfmotol.cuni.cz (databáze).
e-mail: info@nkcpu.cz
 
http://www.cupcz.cz

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.07.2013

Poslední úprava: 12.07.2013, 10:14