Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Národní akční plán

Národní akční plán prevence dětských ůrazů

18.06.2008

V současné době probíhá příprava ustavení Národního registru dětských úrazů a zakotvení tohoto národního registru v zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Do doby platnosti tohoto zákona bude sběr úrazových dat realizován pilotně v rámci plnění příslušného projektu Fakultní nemocnice Brno, který byl předložen Ministerstvu zdravotnictví v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ na rok 2008

Celý článek

Národní akční plán prevence dětských úrazů - usnesení vlády

18.06.2008

Usnesení vlády České republiky ze dne 22. srpna 2007 č. 926 k Národnímu akčnímu plánu prevence dětských úrazů.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa