Odborník | Zdravotník

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění


Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění je strategickým dokumentem, jehož cílem je zlepšit prevenci a péči v této oblasti. Plán navazuje na práci započatou v období let 2016–2019. Na tvorbě dokumentu se podílí více než třicítka odborníků lékařských i nelékařských profesí, kteří se problematice demencí dlouhodobě věnují.

Příprava plánu probíhá za spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací na základě jejích procesních doporučení publikovaných v dokumentu Towards a dementia plan: a WHO guide. Smyslem tohoto dokumentu je napomoci efektivní spolupráci klíčových organizací a institucí k vytvoření jasně znějícího plánu usnadňujícího implementaci stanovených opatření k dosažení vytyčených cílů. Detailnější program práce včetně harmonogramu je k nahlédnutí v sekci ke stažení

 

Novinky

21. 6. 2019 Představení NAPAN Radě vlády pro seniory a stárnutí populace

 

10. 6. 2019 Druhá schůzka expertní platformy

 • Shrnutí dosavadního postupu
 • Cíle a aktivity identifikované jednotlivými PS 
 • Zápis a další materiály naleznete v sekci ke stažení 

 

7. 6. 2019 Schůzka pracovní skupiny Doporučené postupy a síť služeb

 

25. 5. 2019 Schůzka pracovní skupiny Epidemiologie a věda

 

25. 5. 2019 Schůzka pracovní skupiny Povědomí o demenci

 

14. 5. 2019 Schůzka pracovní skupiny Vzdělvání v sociální oblasti

 

25. 4. 2019 Workshop se zahraniční expertkou WHO

 • Představení pokroku v situační analýze a tezí pracovních skupin 
 • Diskuse procesu prioritizace
 • Zápis a další materiály naleznete v sekci ke stažení 


duben 2019 Zpracování situační analýzy tematickými skupinami dle metodiky Global Dementia Observatory 


19. 3. 2019 První schůzka expertní platformy

 • Diskuse zjištění plynoucích z dotazníků potřeb a preferencí
 • Vytvoření tematicky zaměřených pracovních skupin
  1. Doporučené postupy a síť služeb
  2. Epidemiologie a věda
  3. Legislativa
  4. Povědomí o demenci
  5. Vzdělávání
 • Zápis naleznete v sekci ke stažení 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.04.2019

Poslední úprava: 28.06.2019, 14:40