Odborník | Zdravotník

Metodické materiály

Kategorie

Metodické materiály pro rok 2020

23.09.2019

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 198/2019 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG).

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2019

03.10.2018

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 218/2018 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG).

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2018

11.10.2017

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 324/2017 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG).

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2017

24.10.2016

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 313/2016 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG).

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2016

05.01.2016

S účinností od 1. 7. 2016 dochází k vydání aktualizované verze číselníku DRG markerů (UZIS_DRG_ciselnik_DRG_markeru_013_verze2.xlsx). Níže uvedené změny jsou platné od 1. 1. 2016. Bližší informace naleznete v průvodním dopise – změna číselníku markerů.

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2015

07.01.2015

Materiály dle Sdělení ČSÚ 274/2014 Sb., pro použití s klasifikací IR-DGR 1.2., verze 012

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2014

03.01.2014

Materiály dle Sdělení ČSÚ 370/2013 Sb., pro použití s klasifikací IR-DRG 1.2, verze 010. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.

Celý článek

Metodické materiály pro rok 2013

04.01.2013

Materiály dle Sdělení ČSÚ 427/2012 Sb., pro použití s klasifikací IR-DRG 1.2, verze 010. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa