Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Lékařská povolání

Kategorie

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře

03.08.2017

Informace k odborné praxi praktické části aprobační zkoušky lékaře

Celý článek

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře

28.06.2017

Informace k odborné praxi praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře

Celý článek

Seznam akreditovaných pracovišť

25.03.2008

Seznam udělených a odňatých akreditací pro vzdělávací programy ke specializačním oborům podle zákona č. 95/2004 Sb., ke dni 28.11.2012.

Celý článek

Co je to akreditace?

28.01.2008

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se udělením akreditace získává oprávnění

Celý článek

Jak lze získat akreditaci?

28.01.2008

Písemnou žádost o udělení nebo prodloužení akreditace předkládá ministerstvu zdravotnické zařízení nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která chce poskytovat specializační vzdělávání, doplňující odbornou praxi nebo certifikovaný kurz.

Celý článek

Co je nutné doložit?

05.06.2007

Formuláře a doklady nutné k udělení/prodloužení akreditace pro zdravotnická zařízení, právnické a fyzické osoby

Celý článek

O ministerstvu

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa