Odborník | Zdravotník

Lékařská povolání

Termíny konání teoretických kurzů 2020

14.05.2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání teoretických kurzů zajišťovaných pověřenými organizacemi pro rok 2020, který byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů z důvodu trvání nouzového stavu.

Celý článek

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

15.11.2019

vzdělávání v základním kmeni

Celý článek

Atestační zkoušky

25.01.2017

Termíny konání atestačních zkoušek v roce 2019, okruhy zkušebních otázek a doporučená literatura k atestační zkoušce v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání

Celý článek

Informace v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. (vyhláška č. 8/2014 Sb.)

10.02.2014

Informace k zajištění jednotného postupu v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 286/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.2.2014

Celý článek

Vzdělávací programy

02.10.2013

Vzdělávací programy pro lékařská povolání

Celý článek

Informace o započítávání odborné praxe

26.05.2014

podle § 5 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. Informace pro lékaře, kteří chtějí do specializačního vzdělávání započítat odbornou praxi absolvovanou v jiném oboru specializace nebo v zahraničí nebo v průběhu studia v doktorském studijním programu.

Celý článek

Zařazení do oboru, vystavení průkazu odbornosti, zrušení zařazení

26.05.2014

Určeno pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, kteří žádají o vystavení průkazu odbornosti (specializační index) a o zařazení do vybraného oboru specializačního vzdělávání.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa