Odborník | Zdravotník

Legislativa

Vyhláška č. 71/2014 Sb.

16.04.2014

o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

Celý článek

Vyhláška č. 54/2014 Sb.

07.04.2014

o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

Celý článek

Vyhláška č. 53/2014 Sb.

07.04.2014

o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Celý článek

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

07.01.2014

o seznamech návykových látek

Celý článek

Nařízení vlády č. 458/2013 Sb.

07.01.2014

o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

Celý článek

Zákon č. 272/2013 Sb.

11.09.2013

o prekursorech drog

Celý článek

Vyhláška č. 59/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb.

10.08.2009

o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

Celý článek

Zákon č. 167/1998 Sb.

27.09.2001

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Celý článek

Vyhláška č. 123/2006 Sb.

27.09.2001

o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa