Odborník | Zdravotník

Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Informace k procesu uznávání na dobu neurčitou (usazená osoba)

29.02.2008

Usazená osoba na území České republiky vykonává soustavně povolání na základě uznání způsobilosti k výkonu příslušného povolání..

Celý článek

Informace k procesu uznávání na dobu určitou (hostující osoba)

21.06.2018

Hostující osoba je usazena na území jiného členského státu EU mimo Českou republiku za účelem výkonu povolání a na území České republiky vykonává povolání dočasně nebo příležitostně.

Celý článek

Informace k uznávání specializované způsobilosti

29.02.2008

Uznání specializované způsobilosti žadatelům s odbornou způsobilostí získanou absolvováním studia v České republice nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa