Odborník | Zdravotník

Kulaté stoly

Kulatý stůl k problematice vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v psychoterapii

14.09.2018

Dne 12. 9. 2018 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnil kulatý stůl k problematice vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v psychoterapii.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

16.11.2017

Již 5. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Alice Strnadové uskutečnil dne 11. listopadu 2017.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

16.11.2016

Dne 12. listopadu 2016 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Alice Strnadové, uskutečnil již 4. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

18.11.2015

Dne 12. listopadu 2015 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil již 3. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

21.11.2014

2. kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR konaný u příležitosti celosvětového dne „Stop dekubitům“ vyhlášený na den 20. 11. 2014 Evropským poradním panelem pro dekubity (EPUAP).

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Vzdělávání dětských sester v ČR

30.06.2014

Dne 26. 6. 2014 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání u kulatého stolu na téma Vzdělávání dětských sester v ČR.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

12.06.2014

Dne 12. června 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Prevence poranění ostrými předměty

07.04.2014

Dne 3. dubna 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice poranění ostrými předměty ve zdravotnictví a sociálních službách.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa