Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Kontakty

 

Mgr. Milena Kalvachová – MZČR, členka Rady kvality ČR: milena.kalvachova@mzcr.cz

 

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví

Pracovní skupina pro dobrovolnictví ve zdravotnictví byla ustanovena na MZ ČR v květnu 2016. Činnost pracovní skupiny souvisí výhradně s tvorbou, podporou a zajištěním dobrovolnictví ve zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na oblasti definované ve strategickém dokumentu tzv. Akční plán č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb/Zdraví 2020, v platných legislativních předpisech a doporučeních Rady kvality ČR.

 

Složení pracovní skupiny:

Členové:

Mgr. Milena Kalvachová – MZČR, členka Rady kvality ČR: milena.kalvachova@mzcr.cz

MUDr. Věra Chaloupková – SZÚ, členka Pracovní skupiny pro bezpečí pacientů a kvalitu zdravotních služeb MZČR: vera.chaloupkova@szu.cz

Ing. Lenka Zemanová – MZČR: lenka.zemanova@mzcr.cz

Ing. Renáta Christovová – MZČR: renata.christovova@mzcr.cz

Mgr. Jana Nováková, MBA – náměstkyně ošetřovatelské péče FN v Motole: jana.novakova@fnmotol.cz

PhDr. Libuše Gavlasová, MBA – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče FNKV:  libuse.gavlasova@fnkv.cz

Mgr. Jarmila Cmuntová – náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Jihlava: cmuntovaj@nemji.cz

Mgr. Gabriela Medunová – náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči - hlavní sestra -  Chrudimská nemocnice: Gabriela.medunova@nempk.cz

Jana Tvrzníková  – Kontaktní centrum služeb klientům VZP ČR: jana.tvrznikova@vzp.cz

Mgr. Martin Balada – Svaz zdravotních pojišťoven ČR: balada@szpcr.cz

Mgr. Dana Mikšíková – MŠMT: Dana.Miksikova@msmt.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Vanclová – MPSV: marketa.vanclova@mpsv.cz

 

Hosté:

Mgr. Alice Strnadová, MBA – MZČR / ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, Hlavní sestra ČR: alice.strnadova@mzcr.cz

MUDr. Ivana Štverka Kořínková – odborný konzultant v oblasti zdravotně sociálních dobrovolnických programů, AD VITAM, o.p.s.: ivana.stverka.korinkova@advitam.cz

Barbora Bezděkovská – koordinátorka dobrovolníků, ADRA, o.p.s.: barbora.bezdekovska@adra.cz

Ing. Dagmar Hrubcová – koordinátorka Centra podpůrné péče v Thomayerově nemocnici, Lékořice, z.s.: dagmar.hrubcova@ftn.cz

Lucie Bimková – koordinátorka dobrovolníků, Tři, o.p.s.: bimkova@hospic-cercany.cz

Zástupce Ministerstva vnitra ČR

 

Další informace jsou k dispozici na www.npj.cz.

 

 


Pozn.: Odborná sekce kvality ve zdravotnictví - dobrovolnictví ukončila svou činnost v dubnu 2016.

Informace o stránce

Publikováno: 16.09.2016

Poslední úprava: 09.03.2018, 9:25