Odborník | Zdravotník

Koncepční a jiné dokumenty

Koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

09.07.2015

Koncepce pro zdravotnický výzkum do roku 2022 a Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa