Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra


Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s osobami s autismem a naopak. Pomůže změnit chování společnosti k lidem s tímto handicapem.

Tyto materiály vycházejí ze zkušeností lidí s různými typy zdravotního postižení, kteří shodně uvádějí, že jsou často vystaveni ponižování a snižování lidské důstojnosti v případech, kdy jsou v důsledku stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi jedná.


Pozn.: Průkaz osoby s PAS je přiložen v pracovní verzi, finální verze vyjde ve Věstníku MZ ČR. 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.03.2017

Poslední úprava: 23.07.2018, 17:01