Odborník | Zdravotník

Termín jednání přístrojové komise

Jednání přístrojové komise se uskuteční dne 9.5.2019 na Ministerstvu zdravotnictví v místnosti č. 281.

Na program jednání budou zařazeny pouze žádosti, které ministerstvo obdrží nejpozději do středy 24.4.2019 !

Součástí žádosti je: formulář žádosti o schválení a příloha-studie proveditelnosti. Požadované dokumenty jsou k dispozici zde

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.05.2018

Poslední úprava: 03.04.2019, 14:54