Odborník | Zdravotník

Integrační projekt MZ

Integrační projekt Ministerstva zdravotnictví ČR (dále MZ ČR), ve kterém se společně s Národním referenčním centrem zdravotních pojišťoven a poskytovatelů (dále NRC) vytváří informační infrastruktura pro nakupování zdravotních služeb, spočívající především ve správě a vývoji pacientského klasifikačního systému diagnosticko-terapeutických skupin, zejména stanovení základních parametrů pro fungování klasifikačního systému (DRG); v tvorbě, údržbě, správě a distribuci metodik pro provádění klasifikačního systému; ve správě zdravotní terminologie a nomenklatury; v gesci nad tvorbou pravidel klinického kódování, standardů; ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy na přípravě právních a organizačních předpisů k provádění a zabezpečení pacientských klasifikačních systémů (DRG) v rámci systému veřejného zdravotního pojištění.
 
Do integračního projektu MZ ČR jsou zahrnuty projekty Transition Facility (dále TF).
Obecným cílem projektů TF je podpora vědomostní a informační infrastruktury pro nakupování zdravotních služeb, zejména pak pro nakupování zdravotních služeb prostřednictvím kontraktů založených na klasifikaci případů akutní lůžkové péče pomocí DRG.
           
1/  Development of National Coding Standards within the Czech DRG System, Twinning, CZ2005/017/518.05.03.01 (dále TF05/TW)
             
2/  Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence CZ2005/017/518.05.03.02 (dále  TF05/TA)
           
Projekt TF05 je tvořen Technickou asistencí a Twinningem. Cílem je vytvoření porovnávacích studií systému DRG, metodik kódování, školení kódování, kontroly kódování a školení v těchto oblastech, především se zaměřením na budoucí školitele.           
 
3/  Zlepšení systému zdravotní péče, technická asistence - Improvement in the Health Care Management System CZ2004/006-237/0801 (dáleTF04/TA)
  
Projekt TF04 v Technické asistenci usiluje o zavedení systému řízení zdravotní péče, který zajistí efektivnější užívání  financí veřejného zdravotního pojištění a zlepší systém řízení zdravotní péče na střední a vyšší úrovni. Cílem je vytvoření návrhu systému pro správu zdravotní terminologie, aktualizace referenční datové baze pro udržování a rozvoj DRG, vývoj metodologie pro stanovení a aktualizaci relativních vah pro DRG a pro ocenění vybraných ambulantních služeb, vývoj metodiky DRG kontraktu, návrh metodik pro tvorbu a testování indikátorů kvality zdravotních služeb. Dále budou uspořádána metodická školení k vybraným vytvořeným metodickým standardům, především se zaměřením na budoucí školitele.
 
Všechny tři komponenty integračního projektu MZ ČR (Technická asistence TF04, Technická asistence TF05 a Twinning TF05) jsou navzájem propojeny výstupy, které jsou určeny pro veřejnost.

 TF05 -  Twinning
Development of National Coding Standards within the Czech DRG System CZ2005/017/518.05.03.01  

TF05 - Technická asistence
Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG
CZ2005/017/518.05.03.02  

TF04 - Technická asistence
Zlepšení systému řízení zdravotní péče
CZ2004/006-237/0801  __________________________________________________________________________________________  
1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která je řešitelem projektu TF04 „Zlepšení systému zdravotní péče“ a spoluřešitelem projektu TF05 „Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG“ financovaného ze zdrojů Evropské Unie, uspořádala ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR pro pracovníky zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven informační seminář.  Cílem seminářů bylo informovat o výstupech výše zmíněných projektů a jejich předpokládaném použití v praxi. Prezentace k seminářům ve dnech 28.5. a 4.6.2008 najdete v Příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.01.2008

Poslední úprava: 17.12.2010, 11:35