Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Informace a stanoviska

Spuštění nového webového portálu k dekubitům (proleženinám)

02.02.2015

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo spuštění webového portálu dekubity.eu, který poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky o základních evropských doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů/proleženin.

Celý článek

Konference na téma "Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví?" dne 16. 3. 2015

28.01.2015

Ministerstvo zdravotnictví České republiky informuje o konferenci s panelovou diskuzí na téma "Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví?", která se bude konat dne 16. března 2015 v Syllabově posluchárně Univerzity Karlovy v Praze.

Celý článek

Stanovisko k získané specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (označení specialisty Dětská sestra) dle NV č. 463/2004 Sb.

10.09.2014

Stanovisko k již získané specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii nebo intenzivní péči v neonatologii dle dřívějších předpisů.

Celý článek

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

06.08.2012

Na základě Usnesení vlády ke Koncepci romské integrace č. 1572 z roku 2009 a Realizačního plánu koncepce romské integrace 2010 – 2013 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty (viz. příloha).

Celý článek

Projekt „Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK)“

25.08.2014

Hlavní sestra ČR podporuje preventivní programy a aktivity, které mohou ovlivnit zdraví obyvatel a pacientů. Zdravotní sestry jsou velkou měrou nositelkami těchto aktivit.

Celý článek

Stanovisko k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

07.03.2014

Stanovisko MZ k § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

Celý článek

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

09.03.2011

Dne 14. března 2011 vyšla ve Sbírce zákonů, částka 20/2011 vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Celý článek

1 2 

Anketa

Nechali jste se letos očkovat proti sezónní chřipce ?

  1. ANO (195)bar-anketa.png
  2. NE (457)bar-anketa.png