Odborník | Zdravotník

Informace a stanoviska

Doporučený postup prevence poškození kůže způsobených používáním ochranných osobních prostředků

11.05.2020

V návaznosti na nákazu způsobenou novým koronavirem (SARS CoV-2) se Portugalská asociace pro management ran (APTFeridas) v boji proti pandemii COVID-19 pokusila zareagovat na výzvy zdravotnických pracovníků k vydání doporučení pro prevenci poškození kůže.

Celý článek

Prevence poškození kůže při užívání OOP

23.04.2020

V souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020 a enormním používáním Osobních ochranných pomůcek (OOP) zdravotnickými pracovníky, vydává NSWOCC toto shrnutí důkazů pro prevenci a léčbu poškození kůže (kožních poranění) způsobených OOP.

Celý článek

Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví

03.09.2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví s cílem vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následného zapojení do praxe.

Celý článek

Označení odbornosti "klinický psycholog" zůstává nedotčeno

19.02.2019

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický psycholog“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy.

Celý článek

Spuštění nového webového portálu k dekubitům (proleženinám)

02.02.2015

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo spuštění webového portálu dekubity.eu, který poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky o základních evropských doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů/proleženin.

Celý článek

Stanovisko k získané specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (označení specialisty Dětská sestra) dle NV č. 463/2004 Sb.

10.09.2014

Stanovisko k již získané specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii nebo intenzivní péči v neonatologii dle dřívějších předpisů.

Celý článek

Stanovisko k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

07.03.2014

Stanovisko MZ k § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa