Odborník | Zdravotník

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2018 – projekty AZV

19.12.2018

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2018 – účelová podpora Ministerstva zdravotnictví České republiky na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Celý článek

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 – projekty AZV – nová informace!

19.12.2017

Pokyny k vyúčtování a vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 – účelová podpora Ministerstva zdravotnictví České republiky na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Celý článek

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2016 – projekty AZV

20.12.2016

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2016 – účelová podpora Ministerstva zdravotnictví České republiky na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Celý článek

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – IGA MZ a AZV

04.01.2016

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – účelová podpora Ministerstva zdravotnictví České republiky na projekty Interní grantové agentury a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa