Odborník | Zdravotník

Důležitá upozornění

Uskutečňování vzdělávání akreditovaným zařízením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb.

17.10.2017

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., může akreditované zařízení i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání (tj. po 1. 7. 2017)...

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa