Odborník | Zdravotník

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016 v Programu č. 2

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola jednotlivých výběrových řízení.

Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:

-      počet přiznaných rezidenčních míst

-      kraj

-      termín vyhlášení výběrového řízení

-      termín pro podání přihlášek

-      odkaz na webové stránky

 

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb tak, aby finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta byly předloženy nejpozději do 18.11.2016, a to na základě Metodiky (viz odst. 9.1) pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.08.2016

Poslední úprava: 07.10.2016, 12:46