Odborník | Zdravotník

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

28.12.2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

19.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa