Odborník | Zdravotník

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa