Odborník | Zdravotník

Dotace ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

28.12.2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

19.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání

Celý článek

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

22.12.2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství“

Celý článek

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na SV lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

11.12.2017

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na SV lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace

20.11.2017

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa