Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

STATUT Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje STATUT Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj.

- Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj (dále jen „Cena ministra“) se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji podle § 3 zákona č. 130/2002 Sb.,o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některýchsouvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpořevýzkumu a vývoje“).

Celé znění dokumentu viz příloha.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.10.2016

Poslední úprava: 31.10.2016, 11:50