Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Balneotechnici


V přílohách zde naleznete:

  • Základy práce balneotechnika
  • Seznam doporučené literatury ke zkoušce odb. způsobilosti k výkonu odb. dohledu nad využíváním a ochranou přír. léčivých zdrojů a zdrojů přír. minerálních vod
  • Zkoušky odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v roce 2015

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.06.2016

Poslední úprava: 07.03.2017, 14:48