Odborník | Zdravotník

Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra


Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti – odborné i laické – s osobami s autismem a naopak. Pomůže změnit chování společnosti k lidem s tímto handicapem.

Tyto materiály vycházejí ze zkušeností lidí s různými typy zdravotního postižení, kteří shodně uvádějí, že jsou často vystaveni ponižování a snižování lidské důstojnosti v případech, kdy jsou v důsledku stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi jedná.

V souvislosti se zavedeným včasným záchytem poruch autistického spektra (PAS) v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost doporučuje Ministerstvo zdravotnictví praktickým lékařům využívat český překlad formuláře pro realizaci dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení, který je zveřejněn přímo na webových stránkách autorky dotazníků M-CHART-R a M-CHAT-R/F Diany L. Robins, Ph.D.:

https://mchatscreen.com/

https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2016/11/M-CHAT-R_F_Czech_Republic.pdf

anebo český soudně ověřený překlad dotazníku M-CHAT, který je k dispozici v příloze. 


V případě pozitivního vyhodnocení dotazníku je možné čerpat potřebné informace ohledně řešení této situace u poskytovatele sociální služby raná  péče. Aktuální přehled poskytovatelů sociální služby raná péče v České republice včetně kontaktů naleznete v registru poskytovatelů rané péče vedený MPSV. 


Konečnou diagnózu Porucha autistického spektra je oprávněn stanovit pouze dětský psychiatr nebo dětský klinický psycholog. Seznam kontaktních dětských klinických psychologů, včetně odkazu na klinické dětské psychology, naleznete zde.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.03.2017

Poslední úprava: 01.11.2018, 13:18