Odborník | Zdravotník

Archiv

 

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Pracovní plán pracovní skupiny Dobrovolnictví ve zdravotnictví na rok 2011:

Činnost organizací, které se angažují v dobrovolnických programech ve zdravotní a zdravotně sociální oblasti se v Evropském roce dobrovolnictví zaměřila na tři klíčové projekty:

 1. Projekt „Význam dobrovolnictví ve zdravotně sociální oblasti“ – zahrnuje realizaci šesti diskuzních kulatých stolů zaměřených na témata, která jsou pro dobrovolnické programy aktuální Výstupy z kulatých stolů ve formě „audioprezentace“ najdete na stránkách SKOK.

  Výstupy z projektu diskuzních kulatých stolů k dobrovolnictví v roce 2011 (v příloze) přehledně ukazují nejaktuálnější a nejpalčivější témata v oblasti dobrovolnických programů, která řeší organizace v praxi. 
   
 2. Pražská nemocniční pětka - pracovní skupina s názvem „Pražská nemocniční pětka“ vznikla v roce 2010 a tvoří ji: Fakultní nemocnice v Motole, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice a Ústřední vojenská nemocnice. Cílem činnosti Pražské nemocniční pětky v roce 2011 byla zejména společná aktivní propagace dobrovolnictví ve zdravotnictví.
   
 3. Projekt „Zmapování aktuální situace a potřeb pro optimální začleňování dobrovolnických programů ve zdravotnických zřízeních v ČR“

  Výstupy z projektu
  - První dotazníkový průzkum byl zaměřen na získání informací o dobrovolnických programech přímo od zástupců zdravotnických zařízení. Kromě informací o počtu dobrovolnických programů celkově přinesl i data týkající se délky jejich fungování, jejich rozsahu, počtu dobrovolníků, systému řízení programu, zajištění a zájmu o vzdělávání koordinátorů a aktuálních potřebách.
  Vizte přílohy "Závěrečná zpráva 2011", "Analýza výstupů projektu DP", "Výsledky DP v ZZ 2011".

 

Akce uspořádané během Evropského roku dobrovolnictví:

 • 2 odborné semináře zaměřené na bezpečnost dobrovolnického programu a firemní dobrovolnictví
 • workshop věnovaný canisterapii a zooterapii
 • 2 přednášky pro veřejnost o významu dobrovolnictví v nemocnicích
 • společná propagace prostřednictvím pražských i celostátních médií (Pražské listy, rádio Regina, ČT24)
 • Happening „Pomáhání baví, zábava pomáhá“ 15. září 2011 ve Žlutých lázních.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.07.2014

Poslední úprava: 23.07.2014, 16:07