Odborník | Zdravotník

Aktuality

Oznámení k nefunkčnímu Informačnímu systému VaVaI

22.06.2016

Informace pro uchazeče o účelovou podporu v rámci vyhlášené veřejné soutěže VES 2017 o nefunkčnosti Informačního systému VaVaI

Celý článek

Předávání dat do IS VaVaI v roce 2016

01.04.2016

Stanovení termínu pro předávání dat do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) poskytovatelem - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Celý článek

Sběr údajů pro Pilíř II. - peer review hodnocení kvality vybraných výsledků

03.02.2016

Informace ke sběru údajů pro Pilíř II. v rámci Metodiky 2013

Celý článek

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2015 o řešení projektů IGA MZ

02.12.2015

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ za rok 2015. Jedná se o projekty řešené v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT), které administruje agentura GraSeS, s.r.o.

Celý článek

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2015

27.11.2015

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2015. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015.

Celý článek

Upozornění na předávání údajů o smluvním výzkumu (SMV15)

02.09.2015

Termín a pokyny pro předávání údajů do IS VaVaI o smluvním výzkumu (dále jen "SMV15"), realizovaný výzkumnou organizací v roce 2014.

Celý článek

Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k podávání návrhů na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů Rady

05.08.2015

Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k podávání návrhů na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů Rady

Celý článek

Informace o zpřístupnění hodnocení návrhů projektů v aplikaci GRIS

07.04.2015

Informace pro žadatele, kteří se ucházeli o účelovou podporu MZ v rámci VES 2015 – zpřístupnění hodnocení návrhů projektů v aplikaci GRIS.

Celý článek

Předávání dat do IS VaVaI v roce 2015

25.03.2015

Stanovení termínu pro předávání dat do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) poskytovatelem - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Celý článek

Pokyny k vypracování Průběžných a Závěrečných zpráv za rok 2014

12.12.2014

Pokyny k vypracování Průběžných a Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ za rok 2014

Celý článek

1 2 3 4 5 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa