Odborník | Zdravotník

Aktuality

Informace k řízení o zápisu do seznamu výzkumných organizací při MŠMT

18.07.2017

Ministerstvo zdravotnictví informuje výzkumné organizace, že od 1. 7. 2017 bylo výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Celý článek

Pozvánka na školení v informačním systému výzkumných projektů (ISVP) Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

23.05.2017

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zve administrátory návrhů projektů podávaných do veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví na školení k novému informačnímu systému výzkumných projektů (ISVP AZV ČR).

Celý článek

Předávání dat do IS VaVaI v roce 2017

21.03.2017

Informace pro příjemce k předávání dat o prováděném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a jejich výsledcích prostřednictvím IS VaVaI

Celý článek

Pokyny pro kontrolu Hodnocení 2015 ve verzi 2017-03-07

08.03.2017

Termín kontrol Hodnocení 2015

Celý článek

Pokyny pro kontrolu Hodnocení 2015

15.02.2017

Provedení kontroly Hodnocení 2015

Celý článek

Termín a pokyny pro předávání údajů o smluvním výzkumu do IS VaVaI

27.01.2017

Informace o předávání údajů o smluvním výzkumu prostřednictvím výzkumu prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory, kterým je Ministerstvo zdravotnictví

Celý článek

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2016

08.12.2016

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2016. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015 a VES 2016.

Celý článek

Sběr údajů pro Pilíř II. Hodnocení 2016 - peer review hodnocení kvality vybraných výsledků

22.11.2016

Stanovení termínu sběru dat pro Pilíř II. pro výzkumné organizace, jejichž poskytovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Celý článek

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k zákonu o registru smluv

21.07.2016

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k zákonu o registru smluv

Celý článek

1 2 3 4 5 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa