Odborník | Zdravotník

Aktuality

Předávání dat do IS VaVaI v roce 2018

02.03.2018

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce podpory na výzkum o termínech předávání dat do IS VaVaI v roce 2018.

Celý článek

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2017

22.12.2017

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2017. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015, VES 2016 a VES 2017

Celý článek

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2017 - omluva

13.12.2017

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2017 budou zveřejněny nejpozději 22. 12. 2017. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV).

Celý článek

Podmínky předávání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací v roce 2017

07.08.2017

Informace k termínům a podmínkám pro sběr vybraných výsledků.

Celý článek

Informace k řízení o zápisu do seznamu výzkumných organizací při MŠMT

18.07.2017

Ministerstvo zdravotnictví informuje výzkumné organizace, že od 1. 7. 2017 bylo výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Celý článek

Pozvánka na školení v informačním systému výzkumných projektů (ISVP) Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

23.05.2017

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zve administrátory návrhů projektů podávaných do veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví na školení k novému informačnímu systému výzkumných projektů (ISVP AZV ČR).

Celý článek

Předávání dat do IS VaVaI v roce 2017

21.03.2017

Informace pro příjemce k předávání dat o prováděném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a jejich výsledcích prostřednictvím IS VaVaI

Celý článek

Pokyny pro kontrolu Hodnocení 2015 ve verzi 2017-03-07

08.03.2017

Termín kontrol Hodnocení 2015

Celý článek

Pokyny pro kontrolu Hodnocení 2015

15.02.2017

Provedení kontroly Hodnocení 2015

Celý článek

1 2 3 4 5 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa